Escom legt haar duizendste PV-TE paneel (zon-warmtepaneel) bij Uzin Utz Nederland

Uzin Utz Nederland, de totaalaanbieder van vloersystemen uit Haaksbergen, koos voor het zon-warmtepaneel van Escom voor de verdere verduurzaming van hun pand. Deze stap past in de bedrijfsvisie op duurzaamheid en sluit aan op de ambities voor de verdere verduurzaming van het bedrijfspand en de productielocatie. Bij de bouw van het bedrijfspand in 2013 is namelijk al tot in detail rekening gehouden met de doelstellingen van een groen en duurzaam pand. Hierbij is gekozen voor een pand zonder gasaansluiting waardoor er CO2-neutraal wordt geproduceerd in hun “groenste” fabriek.

Door het plaatsen van de zon-warmtepanelen van Escom (en het bijbehorende leidingwerk, omvormers en onderconstructie) is het pand van Uzin Utz verder verduurzaamd. De installatie van Escom draagt enorm bij aan de levering van groene energie op deze locatie. Het pand is nu voor een deel zelfvoorzienend voor wat betreft elektriciteit en warmtevoorziening.

Escom is er trots op een bijdrage te hebben geleverd aan de visie en duurzaamheidsdoelstellingen van de “groenste fabriek” en kijkt terug op een fijne en constructieve samenwerking.

Wil jij graag meer weten over Escom’s nieuwste zon-warmtepaneel? Of heb je een vraag over de energietransitie van jouw vastgoed?

Neem dan contact op met Albert Dorland | albert.dorland@escom.nu.

Aan de slag?
Vraag een scan aan.