Gerrit Kamphuis, technisch adviseur bij Escom

“Bijna veertig jaar geleden realiseerde ik de allereerste warmte/koude opslag in Nederland. Bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, een intensief proces was dat destijds. Nu verduurzamen we een heel gebouw in een krappe zes weken, maar toen waren we er jaren zoet mee. Letterlijk. Dat is pionieren, dat moet je leuk vinden”. We zijn in gesprek met Gerrit Kamphuis, technisch adviseur bij Escom.

Wat trok je aan in Escom?
“Mijn hele werkende leven ben ik al bezig met energie. Waar kunnen we schone energie vandaan halen, hoe gaan we het oogsten? In 2021 ben ik bij Escom aangesloten om de technische ontwikkeling van de zonwarmtepanelen in banen te leiden.

Dat er naast elektriciteit ook warmte te winnen was uit zonlicht wisten we al, maar hoe zorg je ervoor dat het technisch ook echt lukt? Samen met Albert hebben we het bestaande zonwarmtepaneel gemodificeerd en een warmte-ontrekker toegevoegd die ook ‘s nachts en ’s winters energie produceert als de zon niet schijnt. Met een kwart minder zonwarmtepanelen oogsten we daarmee net zoveel energie als enkelvoudige zonnepanelen. Zonder het gedoe van extra vergunningen.”

Een tastbaar resultaat dus, hoe hebben jullie dat gedaan?
“Ik geloof heilig in ‘learning by doing’. Om het goed te doen, moet je zelf ontdekken hoe het werkt. Ik heb honderden boeken gelezen over techniek, maar pas toen ik als scheepsbouwkundige ging varen en ik die techniek met m’n eigen handen ging toepassen, ging ik het echt begrijpen. Dan krijg je het in de vingers.

Ik heb warmtepompen gebouwd, ik heb ze onderhouden en ik heb problemen moeten oplossen waar die ontstonden. Ik heb vanuit het gilde principe geleerd, waarbij je met de meester meekijkt en werkt, en alle kennis absorbeert om zo zelf een volwaardig vakman te worden.”

“Ik geloof heilig in ‘learning by doing’. Om het goed te doen, moet je zelf ontdekken hoe het werkt.”

Welke kansen zie je?
“Met onze zonwarmtepanelen heb je maar 3 m2 nodig om een appartement van 70m2 te voorzien van energie. Met een standaard paneel ben je daar 10m2 aan kwijt. Onze zonwarmtepanelen kunnen ook gebouwcomplexen met een kleiner dakoppervlak aan schone energie helpen. Als het aan mij ligt, krijgt iedereen de beschikking over zijn of haar eigen, schone energievoorziening.”

Hoe ziet de toekomst eruit?
“Met efficiënte zonwarmtepanelen kunnen grote én kleinere gebouwen zorgen voor hun eigen energievoorziening, zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Als we bepaalde processen automatiseren en prefab onderdelen gebruiken die in zijn geheel in elkaar worden gezet in de fabriek, reduceren we het werk op de bouwplaats naar nog maar 5-10%. Zo kunnen we ook efficiënter plaatsen. En door bijvoorbeeld drones in te zetten om het dak te inventariseren en controleren, besparen we geld.

Wij zien de complete energievoorziening als een lego bouwwerk. Het zonwarmtepaneel is één legosteen in het geheel dat goed moet passen op andere ‘legostenen’ zoals warmtepompen en besturingssystemen. Hierdoor zijn we in staat snel te bouwen, plug en play, en zorgen we dat er straks nog veel meer mensen schone energie kunnen gebruiken.”

Aan de slag?
Vraag een scan aan.