Algemene Voorwaarden Escom B.V.

 • Op al onze advies- en ontwerpwerkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2011 van toepassing: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR herziene versie 2013): U kunt de DNR via onze website downloaden:  https://www.escom.nu/wp-content/uploads/2023/02/Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED.pdf
 • Wij leveren en installeren volgens de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007). Deze voorwaarden worden op eerste verzoek verstrekt.
 • Informatie die Escom ontvangen heeft van uw organisatie voor het opstellen van deze offerte als ook alle informatie die na een eventuele opdrachtverstrekking wordt verstrekt zal door Escom en haar werknemers vertrouwelijk worden behandeld. Alle informatie van Escom inclusief deze offerte dient eveneens vertrouwelijk behandeld te worden en mag niet aan derden worden verstrekt

Voor onderaannemers geldt:

 • Bij aanvang van projecten gaat Escom met haar ondernemers een samenwerkingsovereenkomst aan waarbij onderlinge afspraken zijn vastgelegd. (Dit kan per project of per jaar worden vernieuwd)
 • Escom hanteert het uitgangspunt dat onderaannemers een eigen AVB én CAR verzekering hebben met primaire dekking. (Indien dit niet het geval is, wordt dit per ommegaande gemeld)
 • Bij aanvang van projecten vraagt Escom haar onderaannemers een kopie van;
  • Polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,
  • Polis CAR verzekering
  • Betalingsbewijs van beide polissen.
 • Escom heeft als hoofdaannemer alle noodzakelijke verzekeringen afgesloten met bijhorende en marktconforme verzekerde bedragen.
  • AVB (€ 1.000.000,- per project)
 • Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (Max. de opdrachtsom tot een maximum van € 1.000,-)
 • CAR:
  • Schade aan het werk (€ 1.000.000,-)
  • Schade van eigendom (€ 1.000.000,-)
 • Bovenstaande verzekerde bedragen zijn marktconform, maar kan evt. bij grotere projecten of bij een grotere risico-dekkingseis van opdrachtgever per project of op verzoek worden bijgesteld.
 • Bij bevestiging van deze overeenkomst ontvangen wij graag een schriftelijke bevestiging per post of mail