Zorg

De Green Deal Zorg vraagt een CO2 reductie van 49% in 2030 en een klimaat neutrale zorg in 2050. Toenemende energieprijzen leggen een steeds groter beslag op uw bedrijfsvoering. Met Escom’s oplossing verduurzaam je jouw pand of vastgoedportfolio, zodat je voldoet aan de gestelde duurzaamheidseisen. Daarnaast ben je vanaf dag 1 verzekerd van blijvend lage energielasten.

Door onze zorgvuldige voorbereiding, minimaliseren we hinder tijdens de installatie. We kunnen jouw installaties desgewenst ook financieren, zodat de kosten van aanschaf niet op je balans drukken. We garanderen de werking door goed beheer en onderhoud, tot 15 jaar na realisatie. 

Met onze techniek en aanpak kun jij je richten op wat belangrijk is, het leven van jouw cliënten aangenaam maken en goede zorg verlenen. Wij dragen zorg voor de verduurzaming.

Een voorbeeld waar we trots op zijn.

Stichting Pim Senior

Je droom achterna jagen en soms een beetje eigenwijs zijn, dat is wat we hier bij Stichting Pim doen. In Escom hebben we daarin een passende partner gevonden”. Aan het woord is Harm-Jan Krips, voorzitter van de stichting Pim.

Aan de slag?
Vraag een scan aan.